TÜGİK, Türkiye'nin  gelişmesi ve büyümesi için her zaman büyük çaba harcamıştır. Bundan sonrada bu çabaları artarak devam edecektir

TÜGİK İÇİN PROJELER

TÜGİK’E BAĞLI FEDERASYON VE DERNEKLERE YÖNELİK PROJELERİMİZ

 

 

 

 

TÜGİK DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ

Dijital hayatın sosyal yaşam ve ekonomik yaşam üzerindeki etkisi her geçen gün artmaktadır. TÜGİK olarak biz de bu yeni gelişen şekillenmede yerimizi almak için harekete geçtik.

TÜGİK Genel Merkezi, federasyonlarımızın ve derneklerimizin dijital dünyadan daha etkin bir şekilde yararlanması ve bu konuda öncül rol oynaması için ‘TÜGİK DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ’ adını verdiğimiz projemizi yaşama geçireceğiz. Bu proje için ciddi bir hazırlık yaptık. Projemizi n yaşama geçmesi ile TÜGİK Genel Merkezi tarafından federasyon ve derneklerimizin daha interaktif olmasını sağlayacak bir girişime imza atacağız.

• Federasyon ve derneklerimize yazılımlarını TÜGİK’in üstleneceği  kurumsal internet siteleri kuracağız. Federasyon ve derneklerimiz bu konuda hiçbir ücret ödemeyecektir.

• TÜGİK üyesi federasyon ve derneklere kayıtlı üyelerin ana havuzunun oluşturulacağı (kullanıcı adı ve şifre girişli) bilgi bankası kuracağız. Bu bilgi bankası TÜGİK içi iletişimde ve üyelerimizin ekonomik anlamda gelişmesinde önemli rol oynayacaktır.

• TÜGİK TV yayına geçiyor.  TÜGİK TV, TÜGİK Genel Merkezi, federasyonları ve derneklerinin haberleri ile gün içinde internet üzerinden yayın yapacaktır. Televizyonumuz girişimcilik ve yeni pazarlara ulaşma konusunda yetkin isimlerin de sıkça görüneceği bir yayın akışı izleyecektir.

•  TÜGİK için mobil uygulamalar hazırlanmıştır. TÜGİK resmi internet sitesi, TÜGİK Dergisi gibi konfederasyonumuzun  önemli tanıtım materyalleri önümüzdeki dönem cep telefonu uygulamaları ile üyelerimizin kolay takibine sunulacaktır.

 

 

TÜGİK AKTİF KOMİSYONLARI GELİYOR

TÜGİK’in aktif bir dönem geçireceği bu yeni süreçte daha katılımcı bir rol üstelenmek amacı ile sektörel komisyonlar kurulacaktır. Kurulacak komisyonlar için yapılacak çalışmalara bir yönetim kurulu üyesi eşlik edecektir.

- Komitelerde üyeler arası ticareti geliştirecek projeler üretmek

- Kongre, seminer, fuar gibi sektörel aktiviteler yapmak ve sektörel sıkıntıların çözümleri için projeler üretmek ana hedef olacaktır.

 

 

 

TÜGİK YENİ PLATFORMLARI

TÜGİK ‘in büyümesine ve gelişmesine endeksli çalışmalarına katkı sağlayacak yeni platformları seçimin hemen ardından yaşama geçireceğiz.

- TÜGİK Kadın Girişimciler Platformu

- TÜGİK Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

 

Konfederasyonun marka değerini artıracak çalışmalar yapılacaktır.

- Yurtiçi ve yurtdışı iş gezileri

- Fuarlar

- Gala yemekleri

 temel başlıklarımız olacaktır.

 

TÜGİK VAR

TÜGİK’in etkin bir yapıya kavuşmasını sağlamak için özel uygulamaları hayata geçireceğiz.

TÜGİK’e bağlı tüm federasyonlar ve dernekler belirlenen bir konuda aynı gün ve ayna anda basın toplantısı düzenleyecektir. Bu toplantılardaki konular, yıl içinde iki kere hazırlanacak ekonomi raporları doğrultusunda oluşturulacaktır.

 

 

 

TÜGİK KÖPRÜSÜ

TÜGİK içindeki federasyon ve derneklerin birbirleriyle koordinasyonunu arttırmak ve ortak projeler üretmesini sağlayacağız.

‘’Patronlar Tatilde’’ projesi ve ‘’Lacivert Gece’’ isimli özel bir resepsiyon ile geleneksel TÜGİK Geceleri organize edeceğiz.

 

 

 

TÜGİK AYRICALIĞI

TÜGİK üyelerinin ayrıcalıklı bir konuma geçmesini sağlayacak çalışmalar gerçekleştirmek hedeflenmektedir. Bu çalışmalar;

- TÜGİK Genel Merkezi’nde tüm derneklerin yararlanacağı Business Center oluşturmak,

- Ankara’da dernek üyelerimizin kullanımına sunulacak araç tahsisi,

- Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin muhtelif yerlerinde çeşitli otellerde indirim uygulaması,

- Ankara merkezli uçuşlarda TÜGİK üyelerinin VIP Salonu’ndan yararlanması sağlamak,

- TÜGİK kart uygulamasıyla akaryakıt, sağlık hizmetleri gibi alanlarda köklü firmalardan üyelerimize özel indirimler sağlamak,

- TÜGİK üyelerine sürekli olarak bilgilendirme mailleri gönderilmesini kapsamaktadır.

 

 

 

TÜGİK PRESTİJ PROJELERİ

 

MİLLİ MESELE

TÜGİK olarak her yıl milli bir meselenin takipçisi ve uluslar arası arenada savunucusu olacağız. Bu konuda belirlenen konuyu tüm yıl işleyeceğiz. 2015 yılı Türkiye için hayli sıkıntı olacak. Zira Sözde Ermeni Katliamının 100’üncü yılı 2015’te tekrar gündeme gelecektir. Ermeni lobisi 2015’te tekrar faaliyete geçecek ve aleyhimize çalışacaktır. Bu yüzden sadece devletin değil bizim gibi sivil toplum kuruluşlarını da şimdiden 2015 yılına, Sözde Ermeni Meselesi’ne yönelik hareket etmesi gerekmektedir.  TÜGİK, bağlı federasyon ve tüm dernekler bu konuda harekete geçecek, uluslar arası camianın dikkatini çekecek proje üreterek, çalışmalar yapacak.  Türkiye’nin tezlerini, sosyal medyada, küresel medyada ciddi olarak dile getirme konusunda TÜGİK öncül rol oynayarak hem milli bir meselede görev üstlenmiş olacak, hem de büyük bir prestij kazanacaktır.

 

 

 

PEMBE  YAKA PROJESİ

Ekonomide kadınların işveren olarak daha çok yer almasını sağlamak ve özellikle evde oturan genç kızları iş gücüne dâhil etmek amacıyla yeni bir proje geliştirdik. Mavi Yaka ve Beyaz Yaka gibi bilindik tanımların dışında TÜGİK olarak iş dünyası literatürüne ‘Pembe Yaka’ kavramını dâhil ediyoruz.  Bu projede hedef, kadınların iş gücü piyasasındaki oranını arttırmak.  Türkiye’nin önde gelen bayan yöneticilerini ve işverenlerini bu kampanyada kullanmak istiyoruz. Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı gibi bir kurumla bu projenin yürütülmesi sağlanacak. Patentini alarak iş dünyasına kazandırdığımız bu kavramın altını dolduracak projelere imza atacağız. ‘Pembe Yaka Projesi’ altında toplanacak çalışmalara GİAD’ların faaliyet gösterdikleri il ve ilçelerden başlayacağız. Bu proje yalnızca kadın girişimci, kadın çalışan sayısını arttırmakla kalmayacak, kadın üye sayımızı da arttıracak.

 

 

 

 

 

TÜGİK PİTA ÇITASI PROJESİ (PATENT, İNOVASYON, TANITIM, AR-GE)

Türk ekonomisinin yeni dönemde üzerinde durduğu dört önemli konu; patent, inovasyon, tanıtım ve ARGE’dir. Küreselleşen ve rekabetin boyut değiştirdiği günümüz bilgi toplumunda bütün bu kavramlar kilit kavramlar olarak öne çıkmış ve başarının anahtarı haline gelmiştir. OECD’ye göre gelişmiş ekonomilerde son otuz yılda gerçekleşen büyümenin yarıdan fazlasının kaynağı, Ar-Ge ve inovasyondur. Ar-Ge ve inovasyon sürecinden sonra, patent ve tanıtım da çok büyük önem taşımaktadır. Tamamı birbirleriyle bağlantılı olan bu kavramlar şimdiye değin birlikte alınmamıştır. Yeni dönemde bu 4 konuyu bir arada ilk kez ele alan ve bu öğelerin birbirlerini tetiklediğini vurgulayan projemiz bir kalite çizgisi ortaya koyacak. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın desteği, KOSGEB ve Kalkınma Ajansları işbirliğiyle bu çizgi ortalama standartları belirleyen bir çıta olacak. TÜGİK üyelerinin başvurmaları halinde onlara bu çizgiye ulaşmak için gerekli destekler verilecek. PİTA Çıtası sayesinde üyelerimizin işletmelerinin katma değeri yüksek ve rekabet edebilir ürünler üretmeleri, işletmelerinin veya ürünlerinin markalaşması, üretimden pazarlamaya giden yolda tüm destekleri almalarının önü açılmış olacak.

BİNYIL GENÇLİĞİ (MILLENNIALS)  YAKLAŞIMLAR PROJESİ

“Millennials”, yani üçüncü binyılın gençleri bunlar. Üçüncü bin yılın başlarını şekillendirecek olan da yine bu gençler. Millennials gençleri bugün Türkiye işgücünde önemli oranda yer almakla kalmıyor, şirket yönetimlerinde de yavaş yavaş ağırlıklarını hissettirmeye başlıyorlar. Bu gençler kendine güvenen, kendini ifade eden, liberal, iyimser ve açık değiştirmek için çaba harcayan bir kimlik taşıyor. Varlıklarını giderek daha güçlü göstermeye başlayan bu yeni gençlik dalgası tüm trendleri şekillendiriyor. Buna karşın Türkiye’de bu neslin yaklaşımlarını araştıran bir ünite ve merkez bulunmuyor. TÜGİK olarak bu önemli konudaki boşluğu kapatmak adına pek çok çalışma yapmayı planlıyoruz. Sosyal medya unsurlarını çok iyi kullanan bu yeni gençliği en doğru biçimde şekillendirmek, onlardan en verimli şekilde yararlanmak, gelecekteki üyelerimiz olacak bu gençliği tanımak ve onları sahiplenmek adına sık sık toplantılar düzenleyeceğiz. Düzenli olarak onlarla bir araya gelmemiz, bu konuda seminerler, toplantılar düzenleyerek araştırmalar yapmamız, yeni gençliğin trendlerini yakından takip etmemiz, hem sosyal hem de ekonomik açıdan büyük faydalar sağlayacaktır.

 

 

 

 

 

KÜRESEL DERNEK

Türkiye’nin en zayıf olduğu alanlardan birisi lobi çalışmalarıdır. Lobi çalışmalarında etkin bir yapı kurmak, TÜGİK’in bu dönemdeki en önemli hedeflerinden birisi olacaktır. Bunun için BM, AB, UNICEF gibi kuruluşlarla işbirliği yapılması planlanmaktadır. Küresel Dernek Projesi kapsamında ilk hedeflerden biri BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalamaktır. Sözleşme için başvurunu yapan TÜGİK, sözleşmenin şartlarını yerine getirme konusunda da yoğun bir çaba içinde olacaktır. Yine Türkiye’yi temsilen kimsenin gitmediği Davos toplantılarına da TÜGİK’ten temsilci gönderilmesi yapılacak ilk çalışmalar arasında yer almaktadır. Yine tam üyelik yolunda, Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne anlatma konusunda yoğun bir lobi çalışması içinde yer almak, bu faaliyetler ile karar vericileri etkilemenin yanı sıra, ülkemiz üzerinde olumlu bir imaj oluşturmaya çalışmak da öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Yeni dönem; uluslar arası sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ortak projeler üretmek, birlikte iş yapabilme yeteneğimizi geliştirmek adına da önemli adımlar atacağımız bir dönem olacak. Küresel STK olma yolunda atacağımız en önemli adım ise yoğun bir hazırlık süresinin ardından yaşama geçireceğimiz “Dünya Genç İşadamları Kurultayı” olacak. İki yılda bir Türkiye’de yapmayı planladığımız bu kurultay, hem ülkemiz, hem de TÜGİK için çok büyük artılar sağlayacak bir organizasyon olacak,

TÜGİK ÖGA PROJESİ ‘ÖĞRENCİ GİRİŞİMCİLİĞİ ARTSIN’

Türkiye’de girişimciliğin arttırılması için yoğun çaba gösterilmektedir. Ancak bunlar sorunun çözülmesine yani girişimciliğin arttırılmasına yönelik ciddi etkiler bırakmamaktadır. Bu sorunun en önemli kısmını girişimci gençler yetiştirememek alıyor. Dolayısıyla öğrenci girişimciliğini destekleyecek çalışmalar yani ÖGA Projesi büyük önem taşımaktadır. ÖGA Projesi çerçevesinde yıl boyunca birçok faaliyette bulunulacaktır. Genç Girişimciler Zirvesi, ders müfredatına girişimcilik dersinin konulması, pilot bölgeler tespit edilerek seçilen bölgelerdeki STK’larla birlikte ‘girişimcilik’ üzerine çalışmalar yapılması, bu faaliyetlerden birkaçı olacak. ÖGA Projesi için seçilecek ilk pilot bölgenin Eskişehir olması planlanmaktadır. Eskişehir, üniversite öğrenci sayısının en fazla olduğu ildir. Üniversite rektörleri, konuyla ilgili akademisyenler ile görüşülerek bir program dâhilinde ÖGA Projesi ilk kez burada yaşama geçirilebilecektir.